VnFinance
Thứ năm, 02/02/2023, 08:08 AM

Tập đoàn Bảo Việt: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, nợ vay giảm

Năm 2022, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đặt ra. Đặc biệt, số dư nợ dài hạn tại Bảo Việt vượt quá tài sản dài hạn hơn 63.483 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022.

tap-doan-bao-viet - VNfinance

 

Tập đoàn Bảo Việt hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 (trước soát xét). Theo đó, tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.565 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.065 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 5% và 3,4% so với năm 2021. Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản Công ty Mẹ đạt gần 17.581 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 17.302 tỷ đồng, đều giảm 7% so với đầu năm.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 lại cho thấy kết quả kinh doanh không mấy khả quan.

Cụ thể, quý 4/2022, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc gần 11.240 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí nhượng tái bảo hiểm giảm 49%, còn hơn 773 tỷ đồng. Vì vậy, doanh thu bảo hiểm thuần tăng 11%, đạt hơn 10,588 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Bảo Việt tiếp tục là gánh nặng với hơn 10.998 tỷ đồng, tăng 15% khiến hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng lỗ thêm 396 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận mức lỗ gần 410 tỷ đồng trong quý 4.

Đặc biệt, lợi nhuận hoạt động tài chính mang về hơn 2.140 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, doanh thu tài chính tăng 15% nhờ lãi tiền gửi tăng 32%, đạt gần 1,537 tỷ đồng và lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu tăng 17%, đạt hơn 940 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, lãi đầu tư, kinh doanh chứng khoán giảm đến 97%, còn hơn 4 tỷ đồng.

Kết quả, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 chỉ giảm 38% so với cùng kỳ, còn hơn 352 tỷ đồng nhờ hoạt động tài chính.

Tính chung cả năm 2022, lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm tại Bảo Việt chỉ đạt gần 103 tỷ đồng, giảm tới 83% so với năm trước. Trong khi đó lợi nhuận đầu từ tài chính đạt gần 8.081 tỷ đồng, tăng 3%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.603 tỷ đồng, giảm 21% so với năm trước. So với kế hoạch lợi nhuận đã đề ra, Tập đoàn Bảo Việt vẫn hoàn thành mục tiêu.

loi-nhuan-tai-tap-doan-bao-viet-Vnfinance

Số dư nợ dài hạn tại Tập đoàn Bảo Việt vượt quá tài sản dài hạn

Bên cạnh kết quả kinh doanh, bức tranh tài chính tại Tập đoàn Bảo Việt cũng không mấy sáng sủa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022, tổng tài sản của Bảo Việt tính đến 31/12/2022 hơn 201.610 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 58% với mức hơn 117.332 tỷ đồng, tăng 18%; Tài sản dài hạn chiếm 42% đạt hơn 84.277 tỷ đồng, tăng 20%.

Tuy có tăng quy mô nhưng nguồn vốn tại Tập đoàn Bảo Việt lại mất cân đối khi chủ yếu hình thành từ nợ phải trả chiếm đến 89%, trong khi đó vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 11%.

Cụ thể, tính đến 31/12/2022, nợ phải trả của Bảo Việt ghi nhận hơn 180.319 tỷ đồng, tăng thêm 32.846 tỷ đồng, tương đương tăng 22% so với đầu năm. (Nợ phải trả phần lớn là dự phòng nghiệp vụ dài hạn hơn 147.381 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm). Trong khi đó vốn chủ sở hữu lại giảm 4% xuống còn 21.291 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Bảo Việt là 8,46 lần.

Đáng lưu ý, số dư nợ dài hạn tại Bảo Việt vượt quá tài sản dài hạn hơn 63.483 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022. Tình trạng nợ dài hạn vượt quá tài sản dài hạn tại Bảo Việt đã kéo dài nhiều năm qua, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

loi-nhuan-tai-tap-doan-bao-viet-Vnfinance

Điểm sáng trong bức tranh tài chính là nợ vay tại Bảo Việt đã giảm mạnh. Cụ thể, tính đến 31/12/2022, dư nợ vay ngắn hạn ghi nhận hơn 981 tỷ đồng và nợ vay dài hạn hơn 91 tỷ đồng, lần lượt giảm 61% và 66% so với đầu năm.

Trong năm 2022, Tập đoàn Bảo Việt đã chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương tổng số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ đồng cho các cổ đông.

Như vậy, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông của BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 11.700 tỷ đồng. Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.

Về các lĩnh vực kinh doanh, trong mảng bảo hiểm phi nhân thọ, tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 11.145 tỷ đồng, tăng trưởng 5,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 246 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm 2021.

Trong mảng bảo hiểm nhân thọ, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng khả quan 10,1% của tổng doanh thu, đạt 41.677 tỷ đồng. Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục duy trì dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ. Lợi nhuận sau thuế đạt 975 tỷ đồng, tăng trưởng 11,4% so với năm 2021.

Trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 898 tỷ đồng doanh thu và đạt 210 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đây thực sự là kết quả tích cực trong tình hình thị trường chứng khoán năm 2022 nhiều biến động.

Trong lĩnh vực quản lý quỹ, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) thể hiện vai trò là một trong những công ty quản lý quỹ đầu ngành khi tăng trưởng cả về quy mô tài sản quản lý, kết quả kinh doanh và đầu tư. Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản quản lý ròng của BVF đạt 107.997 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1% so với thời điểm 31/12/2021. Tổng doanh thu năm 2022 của BVF đạt 133,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán đạt 52 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 16% và 20,9% so với năm 2021.

Đầu năm 2023, các quỹ mở của BVF đạt mức tăng trưởng đáng kể so thời điểm cuối cùng năm 2022: Các quỹ mở cổ phiếu của BVF – Quỹ đầu tư Cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF) và Quỹ đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) đã đạt được mức tăng trưởng lần lượt là 5,7% và 11,9% trong tháng đầu tiên của năm. Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) vẫn giữ vững mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư lãi suất cố định.


Bamboo Airways muốn huy động ngay gần 10.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Bamboo Airways muốn huy động ngay gần 10.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ
25/03/2023 Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa công bố phương án phát hành cổ phần nhằm tái cơ cấu nợ và tăng vốn điều lệ. Cụ thể, công ty muốn chào bán cổ phần riêng lẻ với quy mô phát hành dự kiến tối đa 35% vốn cổ phần sau phát hành .

HoREA đề nghị cho doanh nghiệp vay tái cấu trúc các khoản nợ trái phiếu sắp đến hạn
HoREA đề nghị cho doanh nghiệp vay tái cấu trúc các khoản nợ trái phiếu sắp đến hạn
25/03/2023 Doanh nghiệp

HoREA đề nghị ngân hàng cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu sắp đến hạn có tài sản bảo đảm, có dự án đã được cơ quan nhà nước...

Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, quyết đạt mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch
Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, quyết đạt mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch
25/03/2023 Doanh nghiệp

Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, quý; Tăng cường công tác kiểm tra,...

Yêu cầu có giá điện cho dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp trước ngày 31/3
Yêu cầu có giá điện cho dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp trước ngày 31/3
24/03/2023 Doanh nghiệp

Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31/3/2023.

Gỡ khó cho ngành xây dựng: Mấu chốt là chính sách bảo vệ quyền lợi nhà thầu
Gỡ khó cho ngành xây dựng: Mấu chốt là chính sách bảo vệ quyền lợi nhà thầu
24/03/2023 Doanh nghiệp

Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC), đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, một số nhà thầu

Tái định vị doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững
Tái định vị doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững
24/03/2023 Doanh nghiệp

Là nền kinh tế có độ mở lớn và trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, cơ hội đan xen thách thức, Việt Nam không thể đứng yên...

Nguyên nhân khiến Công ty cổ phần Licogi 166 xin ngừng kinh doanh?
Nguyên nhân khiến Công ty cổ phần Licogi 166 xin ngừng kinh doanh?
24/03/2023 Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Licogi 166 (HNX: LCS) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc tạm ngừng kinh doanh một năm kể từ ngày 15/3/2023 đến 14/3/2024.

Tập đoàn Novaland đang tích cực mua lại trái phiếu trước hạn
Tập đoàn Novaland đang tích cực mua lại trái phiếu trước hạn
24/03/2023 Doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland, NVL) và các công ty con đều tích cực đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn sau tâm thư...

Trúng thầu nghìn tỷ, Công ty Trung Chính của ông Hồ Sỹ Hòa kinh doanh ra sao?
Trúng thầu nghìn tỷ, Công ty Trung Chính của ông Hồ Sỹ Hòa kinh doanh ra sao?
23/03/2023 Doanh nghiệp

Với tổng giá trị trúng thầu lên đến 26.405 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính được coi là "ông lớn" trong ngành xây dựng cầu đường....

Tập đoàn Hoa Sen bị phạt và truy thu gần 3 tỷ đồng tiền thuế
Tập đoàn Hoa Sen bị phạt và truy thu gần 3 tỷ đồng tiền thuế
23/03/2023 Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) bị phạt, truy thu thuế hơn 2,8 tỷ đồng theo Quyết định số 589 QĐ-CTBDU ngày 13 3 2023 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Chính phủ sẽ tiếp sức, đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chính phủ sẽ tiếp sức, đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa
23/03/2023 Doanh nghiệp

Chính phủ chia sẻ với những khó khăn, thách thức; tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách, giải pháp để hỗ trợ, tiếp sức đội ngũ doanh nhân,...

PVOIL lên tiếng về việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo
PVOIL lên tiếng về việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo
23/03/2023 Doanh nghiệp

Liên quan đến sự việc này, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) vừa có thông tin cụ thể đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Chỉ 17% doanh nghiệp Việt sẵn sàng chống lại các mối đe dọa an ninh mạng
Chỉ 17% doanh nghiệp Việt sẵn sàng chống lại các mối đe dọa an ninh mạng
23/03/2023 Doanh nghiệp

Theo Cisco, chỉ 17% tổ chức ở Việt Nam có chỉ số sẵn sàng cần thiết ở mức “Trưởng thành” để có thể chống lại các rủi ro an ninh mạng...

Tập đoàn Hòa Phát: Hiệu quả kinh doanh năm 2022 thấp nhất trong 5 năm, tham vọng phát triển 10 khu công nghiệp
Tập đoàn Hòa Phát: Hiệu quả kinh doanh năm 2022 thấp nhất trong 5 năm, tham vọng phát triển 10 khu công nghiệp
23/03/2023 Doanh nghiệp

Năm 2022, chỉ số ROE tại Tập đoàn Hòa Phát (tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu) ghi nhận mức thấp từ 38% năm 2021 xuống còn 8,8%.

Vì sao Công ty cổ phần Licogi 166 xin ngừng kinh doanh?
Vì sao Công ty cổ phần Licogi 166 xin ngừng kinh doanh?
23/03/2023 Doanh nghiệp

Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Licogi 166 (Licogi 166; mã LCS) vừa công bố nghị quyết tạm ngừng kinh doanh 1 năm,...

Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 6,3% năm 2023
Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 6,3% năm 2023
23/03/2023 Doanh nghiệp

Theo Ngân hàng Thế giới, tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến sẽ chậm lại ở mức 6,3% vào năm 2023. Tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ...

Con trai Chủ tịch HĐQT DIC Corp mua thành công 5 triệu cổ phiếu DIG
Con trai Chủ tịch HĐQT DIC Corp mua thành công 5 triệu cổ phiếu DIG
23/03/2023 Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch HĐQT DIG thông báo đã mua vào thành công toàn bộ 5 triệu cổ phiếu DIG vào phiên 17 3. Tạm lấy giá chốt phiên 17 3 làm giá mua, ông Nguyễn Hùng Cường đã phải chi ra hơn 62 tỷ đồng để mua được số cổ phiếu này.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt gần 123 tỷ USD
Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt gần 123 tỷ USD
22/03/2023 Doanh nghiệp

Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/3/2023 đạt 122,95 tỷ USD, giảm 13%, tương ứng giảm 18,39 tỷ USD...

“Mập mờ” công bố thông tin, Tổng Công ty Khí Việt Nam bị phạt 270 triệu đồng
“Mập mờ” công bố thông tin, Tổng Công ty Khí Việt Nam bị phạt 270 triệu đồng
22/03/2023 Doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chỉ ra hàng loạt vi phạm chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Khí Việt Nam.VnFinance