VnFinance
Thứ năm, 02/02/2023, 08:08 AM

Tập đoàn Bảo Việt: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, nợ vay giảm

Năm 2022, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đặt ra. Đặc biệt, số dư nợ dài hạn tại Bảo Việt vượt quá tài sản dài hạn hơn 63.483 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022.

tap-doan-bao-viet - VNfinance

 

Tập đoàn Bảo Việt hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 (trước soát xét). Theo đó, tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.565 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.065 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 5% và 3,4% so với năm 2021. Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản Công ty Mẹ đạt gần 17.581 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 17.302 tỷ đồng, đều giảm 7% so với đầu năm.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 lại cho thấy kết quả kinh doanh không mấy khả quan.

Cụ thể, quý 4/2022, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc gần 11.240 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí nhượng tái bảo hiểm giảm 49%, còn hơn 773 tỷ đồng. Vì vậy, doanh thu bảo hiểm thuần tăng 11%, đạt hơn 10,588 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Bảo Việt tiếp tục là gánh nặng với hơn 10.998 tỷ đồng, tăng 15% khiến hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng lỗ thêm 396 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận mức lỗ gần 410 tỷ đồng trong quý 4.

Đặc biệt, lợi nhuận hoạt động tài chính mang về hơn 2.140 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, doanh thu tài chính tăng 15% nhờ lãi tiền gửi tăng 32%, đạt gần 1,537 tỷ đồng và lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu tăng 17%, đạt hơn 940 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, lãi đầu tư, kinh doanh chứng khoán giảm đến 97%, còn hơn 4 tỷ đồng.

Kết quả, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 chỉ giảm 38% so với cùng kỳ, còn hơn 352 tỷ đồng nhờ hoạt động tài chính.

Tính chung cả năm 2022, lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm tại Bảo Việt chỉ đạt gần 103 tỷ đồng, giảm tới 83% so với năm trước. Trong khi đó lợi nhuận đầu từ tài chính đạt gần 8.081 tỷ đồng, tăng 3%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.603 tỷ đồng, giảm 21% so với năm trước. So với kế hoạch lợi nhuận đã đề ra, Tập đoàn Bảo Việt vẫn hoàn thành mục tiêu.

loi-nhuan-tai-tap-doan-bao-viet-Vnfinance

Số dư nợ dài hạn tại Tập đoàn Bảo Việt vượt quá tài sản dài hạn

Bên cạnh kết quả kinh doanh, bức tranh tài chính tại Tập đoàn Bảo Việt cũng không mấy sáng sủa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022, tổng tài sản của Bảo Việt tính đến 31/12/2022 hơn 201.610 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 58% với mức hơn 117.332 tỷ đồng, tăng 18%; Tài sản dài hạn chiếm 42% đạt hơn 84.277 tỷ đồng, tăng 20%.

Tuy có tăng quy mô nhưng nguồn vốn tại Tập đoàn Bảo Việt lại mất cân đối khi chủ yếu hình thành từ nợ phải trả chiếm đến 89%, trong khi đó vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 11%.

Cụ thể, tính đến 31/12/2022, nợ phải trả của Bảo Việt ghi nhận hơn 180.319 tỷ đồng, tăng thêm 32.846 tỷ đồng, tương đương tăng 22% so với đầu năm. (Nợ phải trả phần lớn là dự phòng nghiệp vụ dài hạn hơn 147.381 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm). Trong khi đó vốn chủ sở hữu lại giảm 4% xuống còn 21.291 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Bảo Việt là 8,46 lần.

Đáng lưu ý, số dư nợ dài hạn tại Bảo Việt vượt quá tài sản dài hạn hơn 63.483 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022. Tình trạng nợ dài hạn vượt quá tài sản dài hạn tại Bảo Việt đã kéo dài nhiều năm qua, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

loi-nhuan-tai-tap-doan-bao-viet-Vnfinance

Điểm sáng trong bức tranh tài chính là nợ vay tại Bảo Việt đã giảm mạnh. Cụ thể, tính đến 31/12/2022, dư nợ vay ngắn hạn ghi nhận hơn 981 tỷ đồng và nợ vay dài hạn hơn 91 tỷ đồng, lần lượt giảm 61% và 66% so với đầu năm.

Trong năm 2022, Tập đoàn Bảo Việt đã chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương tổng số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ đồng cho các cổ đông.

Như vậy, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông của BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 11.700 tỷ đồng. Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.

Về các lĩnh vực kinh doanh, trong mảng bảo hiểm phi nhân thọ, tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 11.145 tỷ đồng, tăng trưởng 5,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 246 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm 2021.

Trong mảng bảo hiểm nhân thọ, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng khả quan 10,1% của tổng doanh thu, đạt 41.677 tỷ đồng. Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục duy trì dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ. Lợi nhuận sau thuế đạt 975 tỷ đồng, tăng trưởng 11,4% so với năm 2021.

Trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 898 tỷ đồng doanh thu và đạt 210 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đây thực sự là kết quả tích cực trong tình hình thị trường chứng khoán năm 2022 nhiều biến động.

Trong lĩnh vực quản lý quỹ, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) thể hiện vai trò là một trong những công ty quản lý quỹ đầu ngành khi tăng trưởng cả về quy mô tài sản quản lý, kết quả kinh doanh và đầu tư. Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản quản lý ròng của BVF đạt 107.997 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1% so với thời điểm 31/12/2021. Tổng doanh thu năm 2022 của BVF đạt 133,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán đạt 52 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 16% và 20,9% so với năm 2021.

Đầu năm 2023, các quỹ mở của BVF đạt mức tăng trưởng đáng kể so thời điểm cuối cùng năm 2022: Các quỹ mở cổ phiếu của BVF – Quỹ đầu tư Cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF) và Quỹ đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) đã đạt được mức tăng trưởng lần lượt là 5,7% và 11,9% trong tháng đầu tiên của năm. Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) vẫn giữ vững mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư lãi suất cố định.


Công ty của 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn báo lãi đi lùi
Công ty của 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn báo lãi đi lùi
24/07/2024 Doanh nghiệp

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, UPCoM: mã chứng khoán SAS), công bố báo cáo tài chính quý II 2024, ghi nhận lãi ròng 67 tỷ đồng, suy giảm 10% so cùng kỳ.

Nam Long có lãi trở lại trong quý II/2024
Nam Long có lãi trở lại trong quý II/2024
24/07/2024 Doanh nghiệp

CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II 2024, báo lãi sau thuế đạt 159,8 tỷ đồng, giảm 30,9% so với cùng kỳ năm ngoái...

Quốc Cường Gia Lai có Tổng giám đốc mới
Quốc Cường Gia Lai có Tổng giám đốc mới
23/07/2024 Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt giữ.

Ông lớn ngành hóa chất DGC ghi nhận doanh thu thuần quý II/2024 tăng 3,7%, tiền gửi ngân hàng hơn 9.700 tỷ đồng
Ông lớn ngành hóa chất DGC ghi nhận doanh thu thuần quý II/2024 tăng 3,7%, tiền gửi ngân hàng hơn 9.700 tỷ đồng
23/07/2024 Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: mã chứng khoán DGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II 2024 ghi nhận doanh thu thuần quý II 2024 tăng 3,7%...

Địa ốc Hoàng Quân: Chủ tịch HĐQT bị hoãn xuất cảnh vì doanh nghiệp nợ thuế, ngân hàng rao bán loạt chung cư...
Địa ốc Hoàng Quân: Chủ tịch HĐQT bị hoãn xuất cảnh vì doanh nghiệp nợ thuế, ngân hàng rao bán loạt chung cư...
23/07/2024 Doanh nghiệp

Agribank vừa rao bán 28 căn hộ chung cư thuộc dự án Cherry Apartment để thu hồi nợ do Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân...

Công ty Dược lớn nhất sàn báo lãi thấp nhất trong vòng ba quý, cầm hơn 2.700 tỷ đồng tiền mặt
Công ty Dược lớn nhất sàn báo lãi thấp nhất trong vòng ba quý, cầm hơn 2.700 tỷ đồng tiền mặt
23/07/2024 Doanh nghiệp

Quý II/2024, Công ty Dược Hậu Giang báo lãi sau thuế 192 tỷ đồng, giảm 27% với quý II/2023. Đây cũng là mức lãi quý thấp nhất trong vòng ba quý.

Sáu tháng đầu năm Tập đoàn Cao su Việt Nam hoàn thành hơn 40% kế hoạch
Sáu tháng đầu năm Tập đoàn Cao su Việt Nam hoàn thành hơn 40% kế hoạch
23/07/2024 Doanh nghiệp

Sáu tháng đầu năm 2024 doanh thu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (MCK: GVR) đạt trên 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1900 tỷ đồng,...

Một lãnh đạo Đất Xanh Services xin từ nhiệm mọi chức vụ
Một lãnh đạo Đất Xanh Services xin từ nhiệm mọi chức vụ
22/07/2024 Doanh nghiệp

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, mã chứng khoán DXS) vừa công bố thông tin ông Phạm Anh Khôi có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán vào ngày 19 7 2024.

Quốc Cường Gia Lai chính thức phản hồi việc bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố
Quốc Cường Gia Lai chính thức phản hồi việc bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố
22/07/2024 Doanh nghiệp

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) về việc bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng Giám đốc bị khởi tố và tạm giam để phục vụ điều tra.

Sợi Thế Kỷ báo lỗ lợi nhuận 'lao dốc'
Sợi Thế Kỷ báo lỗ lợi nhuận 'lao dốc'
22/07/2024 Doanh nghiệp

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 của CTCP Sợi Thế Kỷ (Mã chứng khoán STK) ghi nhận doanh thu thuần giảm 25% so với cùng kỳ còn 303 tỷ đồng do doanh số...

Bamboo Capital khởi công nhà máy đốt rác phát điện tại Thành phố Hồ Chí Minh
Bamboo Capital khởi công nhà máy đốt rác phát điện tại Thành phố Hồ Chí Minh
22/07/2024 Doanh nghiệp

Ngày 20/7, Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa tại xã Thái Mỹ...

Bất động sản Phát Đạt thực hiện 12% kế hoạch năm sau 6 tháng, nói không với nợ trái phiếu
Bất động sản Phát Đạt thực hiện 12% kế hoạch năm sau 6 tháng, nói không với nợ trái phiếu
21/07/2024 Doanh nghiệp

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) lãi sau thuế gần 50 tỷ đồng trong quý II/2024. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Phát Đạt ghi nhận hơn 170...

Tại sao Chứng khoán APG bị đình chỉ hoạt động 4 tháng?
Tại sao Chứng khoán APG bị đình chỉ hoạt động 4 tháng?
20/07/2024 Chứng khoán

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ( APG) số tiền hơn 500 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 4 tháng do vi phạm báo cáo dự kiến giao dịch.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chưa xong hạ tầng đã bàn giao nhà, Hodeco bị phạt 900 triệu đồng
Bà Rịa - Vũng Tàu: Chưa xong hạ tầng đã bàn giao nhà, Hodeco bị phạt 900 triệu đồng
20/07/2024 Doanh nghiệp

Thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1854/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính...

Bắt tạm giam Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan
Bắt tạm giam Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan
19/07/2024 Doanh nghiệp

Ngày 19/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

Thái nguyên: Điểm danh 24 doanh nghiệp nợ trên 200 tỷ đồng tiền thuế Nhà nước
Thái nguyên: Điểm danh 24 doanh nghiệp nợ trên 200 tỷ đồng tiền thuế Nhà nước
19/07/2024 Doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng, Chi cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế...

FPT: Lợi nhuận trước thuế quý II/2024 tăng 20%
FPT: Lợi nhuận trước thuế quý II/2024 tăng 20%
19/07/2024 Doanh nghiệp

FPT ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II 2024 đạt 2.664 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng tăng mạnh 24% so với cùng kỳ năm trước lên 1.874 tỷ đồng.

Vinhomes báo lãi hơn 10.600 tỷ đồng trong quý II/2024
Vinhomes báo lãi hơn 10.600 tỷ đồng trong quý II/2024
19/07/2024 Doanh nghiệp

Tính riêng quý II 2024, Vinhomes ghi nhận lãi sau thuế hơn 10.600 tỷ đồng - gấp gần 11,8 lần quý đầu năm và cao gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

Một công ty chứng khoán báo lãi trước thuế quý II hơn 147 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch năm 2024
Một công ty chứng khoán báo lãi trước thuế quý II hơn 147 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch năm 2024
19/07/2024 Doanh nghiệp

CTCP Chứng khoán Rồng Việt - VDSC (HoSE: Mã chứng khoán VDS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II 2024 với tổng doanh thu đạt 307,7 tỷ đồng, tăng gần 64% so với...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance