VnFinance
Thứ ba, 09/05/2023, 16:36 PM

Tổ công tác của Thủ tướng: Gỡ khó cho các dự án bất động sản

Mới đây, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác) về giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng là Tổ trưởng đã có báo cáo về tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

Tổ công tác của Thủ tướng: Gỡ khó cho các dự án bất động sản
Một góc dự án Aqua City tại tỉnh Đồng Nai.
 

Nhận diện vướng mắc tại các dự án bất động sản

Thời gian qua, tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận là một trong số các địa phương có nhiều kiến nghị của doanh nghiệp về các khó khăn tại các dự án bất động sản.

Tính đến ngày 04/5, Bộ Xây dựng đã tổ chức làm việc với các địa phương để trao đổi, nắm bắt thông tin, rà soát phân loại các khó khăn, vướng mắc và giải đáp, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Đối với các dự án bất động sản tại tỉnh Đồng Nai, trước đó ngày 18/4, Bộ Xây dựng đã tổ chức Đoàn công tác vào làm việc trực tiếp với địa phương, nghe UBND tỉnh báo cáo và ghi nhận các khó khăn, vướng mắc của 07 dự án bất động sản liên quan đến việc lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch và bố trí quỹ đất để phát triển NƠXH (gồm: 03 dự án của Novaland - Khu dân cư Long Hưng; Khu đô thị Đồng Nai Waterfront; Khu đô thị Aquacity; 01 dự án của Novaland và Donacoop - Khu đô thị dịch vụ thương mại cù lao Phước Hưng; 02 dự án của Hưng Thịnh - Khu đô thị du lịch Nhơn Phước; Trung tâm thương mại, dịch vụ, cao ốc văn phòng kết hợp khu dân cư phường Hố Nai và 01 dự án của DIC - Khu đô thị sinh thái Long Tân tại phường Hố Nai).

Ngay sau đó, ngày 26/4, Bộ Xây dựng cũng đã thông báo kết luận cuộc làm việc giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với một số dự án bất động sản cụ thể trên địa bàn tỉnh này, cụ thể:

Đối với vướng mắc về quy hoạch như chưa có sự đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án đang triển khai thực hiện với quy hoạch chung thành phố Biên Hòa; một số dự án trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng có sai lệch, chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt...

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo rà soát, đánh giá nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án và nội dung điều chỉnh quy hoạch Phân khu C4 trên cơ sở đang nghiên cứu đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045 để báo cáo Thủ tướng xem xét điều chỉnh quy hoạch phù hợp với Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng đối với thành phố Biên Hòa.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng cần rà soát các nội dung vướng mắc, bất cập của đồ án quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, có ảnh hưởng lớn đến an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội của địa phương (các dự án trọng điểm, cấp bách), báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương cho UBND tỉnh Đồng Nai lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung này, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của địa phương.

Trong khi đó, theo báo cáo, dự án bất động sản của Novaland tại tỉnh Bình Thuận đang gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc này, ngày 17/4, Tổ công tác đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị nghiên cứu hướng dẫn UBND tỉnh Bình Thuận tháo gỡ khó khăn trong việc phê duyệt giá đất, tính tiền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án theo thẩm quyền. Thời gian tới, dự án này sẽ được hướng dẫn cụ thể, chi tiết để thực hiện.

Gỡ khó về quỹ đất phát triển NƠXH

Đối với khó khăn, vướng mắc trong bố trí quỹ đất phát triển NƠXH tại các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng của các dự án được phê duyệt, Bộ Xây dựng cũng đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định của pháp luật về NƠXH trong từng thời kỳ để xác định quỹ đất đúng quy định, cụ thể:

Theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 (có hiệu lực thi hành từ ngày 08/8/2010) thì dự án nhà ở thương mại và khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên có trách nhiệm dành một phần diện tích đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để chính quyền địa phương phát triển NƠXH nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 20% diện tích đất ở của dự án...

Đến Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 (thay thế Nghị định số 90/2006/NĐ-CP) thì những địa phương có nhu cầu về NƠXH thì căn cứ vào điều kiện cụ thể, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định yêu cầu chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn có quy mô sử dụng đất từ 10ha trở lên có trách nhiệm dành 20% diện tích đất xây dựng nhà ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các dự án này để xây dựng nhà ở xã hội.

Ngoài ra, theo Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 thì tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Mặt khác, tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 thì Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, không phân biệt quy mô diện tích đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Mới nhất, theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ thì trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc từ 5 ha trở lên tại các đô thị loại II và loại III phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Theo Bộ Xây dựng, đối với trường hợp thuộc diện phải bố trí quỹ đất 20% để xây dựng NƠXH theo quy định nhưng do có sự thay đổi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của địa phương dẫn đến việc bố trí quỹ đất 20% không còn phù hợp thì UBND cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.

UBND tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định nêu trên để đề xuất các phương án bố trí phù hợp trong dự án hoặc trong phân khu C4 hoặc khu vực lân cận trong thành phố Biên Hòa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Tổ Công tác đánh giá, cơ bản các khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản đang gặp tại địa phương phải có nguyên nhân chủ yếu từ việc tổ chức thực hiện pháp luật của địa phương.

Bộ Xây dựng hiện đang chủ động, tích cực, tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn để trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua trong thời gian tới.


Kiểm kê đất đai năm 2024 trên phạm vi cả nước từ ngày 1/8/2024
Kiểm kê đất đai năm 2024 trên phạm vi cả nước từ ngày 1/8/2024

Ngày 23/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai năm 2024.

Điểm tin Xây dựng - bất động sản ngày 24/7: Hà Nội chính thức ban hành hệ số điều chỉnh giá đất mới
Điểm tin Xây dựng - bất động sản ngày 24/7: Hà Nội chính thức ban hành hệ số điều chỉnh giá đất mới

Long An tìm nhà đầu tư vào 2 dự án nhà ở xã hội; Chủ “biệt phủ đẹp nhất Cà Mau” vẫn chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất;...

Giá bất động sản đã vượt xa giá trị thực, không phù hợp với khả năng của người dân
Giá bất động sản đã vượt xa giá trị thực, không phù hợp với khả năng của người dân

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, giai đoạn gần đây nguồn cung bất động sản suy giảm mạnh, chủ yếu từ các dự án triển khai trước đây,...

Cận cảnh dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn khiến CEO Quốc Cường Gia Lai vướng lao lý
Cận cảnh dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn khiến CEO Quốc Cường Gia Lai vướng lao lý

Dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn nằm ở vị trí đắc địa của quận 4, TP HCM, đối diện với trung tâm quận 1. Đây là dự án liên quan một vụ án...

Hà Nội: Chi tiết hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024
Hà Nội: Chi tiết hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh mới ký quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024. Theo đó, các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa,...

Đồng Nai: Chỉ đạo xử lý hàng loạt nhà xưởng xây trái phép trên đất nông nghiệp
Đồng Nai: Chỉ đạo xử lý hàng loạt nhà xưởng xây trái phép trên đất nông nghiệp

UBND tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 1876/VP-KTN gửi Sở Xây dựng tỉnh này đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan...

Bình Dương: Dự án Eden Thuận An chưa được nghiệm thu đã đưa dân vào ở?
Bình Dương: Dự án Eden Thuận An chưa được nghiệm thu đã đưa dân vào ở?

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Bình Dương, dự án Eden – Thuận An do Công ty TNHH Kim Đại Dương làm chủ đầu tư chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định...

Khánh Hòa: Khẩn trương hoàn thành xác định giá trị tài sản bán đấu giá các cơ sở nhà, đất
Khánh Hòa: Khẩn trương hoàn thành xác định giá trị tài sản bán đấu giá các cơ sở nhà, đất

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương về tiến độ bán đấu giá các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh.

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực có cần làm lại sổ đỏ?
Luật Đất đai 2024 có hiệu lực có cần làm lại sổ đỏ?

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/8/2024, sổ đỏ được cấp trước ngày này thì vẫn có giá trị pháp lý, người dân không bắt buộc phải cấp đổi,...

Long An kêu gọi đầu tư vào 2 dự án khu nhà ở xã hội trị giá gần 7.650 tỉ đồng
Long An kêu gọi đầu tư vào 2 dự án khu nhà ở xã hội trị giá gần 7.650 tỉ đồng

UBND tỉnh Long An vừa công bố danh mục 2 dự án khu nhà ở xã hội tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 2 dự án nhà ở xã hội...

Điểm tin Xây dựng - bất động sản ngày 23/7: Thủ tục phê duyệt dự án nhà ở xã hội còn chậm trễ, kéo dài
Điểm tin Xây dựng - bất động sản ngày 23/7: Thủ tục phê duyệt dự án nhà ở xã hội còn chậm trễ, kéo dài

Bình Thuận tìm chủ đầu tư cho dự án khu đô thị hơn 11.000 tỷ đồng; Chuyển công an giải quyết vụ 214 căn hộ chung cư Phú Thạnh;...

Bình Dương sắp có khu đô thị hơn 13.500 tỷ đồng quy mô dân số gần 14.300
Bình Dương sắp có khu đô thị hơn 13.500 tỷ đồng quy mô dân số gần 14.300

UBND tỉnh Bình Dương vừa có Quyết định số 2062 QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Đông An Tây tại phường An Tây và xã Phú An,...

Đà Nẵng: “Mở cửa” cơ chế, dư địa cho bất động sản cất cánh
Đà Nẵng: “Mở cửa” cơ chế, dư địa cho bất động sản cất cánh

Việc thí điểm thành lập Khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam gắn với Cảng biển Liên Chiểu hứa hẹn sẽ tạo ra “không gian”...

Chung cư cao cấp, quảng cáo tiện ích sống đẳng cấp nhưng thiếu sân chơi cho trẻ em
Chung cư cao cấp, quảng cáo tiện ích sống đẳng cấp nhưng thiếu sân chơi cho trẻ em

Chung cư cao cấp, quảng cáo tiện ích sống đẳng cấp.... tuy nhiên thiếu sân chơi cho trẻ em đây đang là tình trạng phổ biến của Hà Nội.

Người lao động tại TP HCM sẽ khó mua được căn hộ dưới 3 tỷ đồng
Người lao động tại TP HCM sẽ khó mua được căn hộ dưới 3 tỷ đồng

Theo mô hình nghiên cứu của Savills, hiện nay căn hộ dưới 3 tỷ VNĐ được xem là phân khúc bình dân. Các chuyên gia phân tích khả năng chi trả...

Xác định giá đất theo phương pháp mới từ ngày 1/8/2024
Xác định giá đất theo phương pháp mới từ ngày 1/8/2024

Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất từ ngày 1/8/2024 được thực hiện theo trình tự quy định tại Nghị định 71/2024/NĐ-CP.

Điểm tin Xây dựng - bất động sản ngày 22/7:  Chung cư nửa cuối năm sẽ tăng trưởng mạnh?
Điểm tin Xây dựng - bất động sản ngày 22/7: Chung cư nửa cuối năm sẽ tăng trưởng mạnh?

Chung cư nửa cuối năm sẽ tăng trưởng mạnh? Chuyển hơn 219 ha đất lúa tại Long An để phát triển Khu công nghiệp Đông Nam Á;...

Khởi công khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng và khánh thành cầu Phúc Điền
Khởi công khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng và khánh thành cầu Phúc Điền

Dự án Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng có tổng diện tích hơn 235ha, nằm trên địa bàn huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, có vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng...

Tính tiền đền bù đất vườn liền kề đất ở như thế nào?
Tính tiền đền bù đất vườn liền kề đất ở như thế nào?

Giá đền bù đất vườn liền kề đất ở dựa theo từng trường hợp đất đó được xác định là đất ở hay đất nông nghiệp.

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance