VnFinance
Thứ tư, 05/06/2024, 11:21 AM

Hải Dương: Điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2022-2030

HĐND tỉnh Hải Dương vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2045.

Hải Dương: Điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2022-2030
Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2045 cho phù hợp với một số thay đổi về cơ chế, chính sách mới.
 

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2045 được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 28/01/2022. Tuy nhiên đến nay, một số chỉ tiêu làm căn cứ xây dựng chương trình không còn phù hợp, cụ thể: Quy mô dân số được dự báo khi lập chương trình đến năm 2030 là 2.801.769 người nhưng theo quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, dự báo quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 2.551.000 người, giảm nhiều so với thời điểm lập chương trình.

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương được lập trên cơ sở Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ tạm thời một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030, trong đó tổng diện tích đất lúa được phân bổ giảm khoảng 22.838ha, diện tích đất ở mới phân bổ khoảng 8.625ha.

Ngày 9/3/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 326/QĐ-TTg về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030; trong đó đất lúa của tỉnh Hải Dương được phép giảm khoảng 12.537ha dẫn đến diện tích đất ở mới được phân bổ trong giai đoạn 2021-2030 là 2.319ha, giảm nhiều so với dự kiến ban đầu.

Đồng thời, qua rà soát, diện tích đất ở dự kiến cần phát triển trong chương trình đã được phê duyệt tại một số địa phương hiện nay chưa phù hợp với chỉ tiêu phân bổ đất đai cho giai đoạn 2021-2030; dự kiến diện tích đất ở cần phát triển trong chương trình tại các địa phương bao gồm: Hải Dương, Chí Linh, Thanh Hà, Kinh Môn, Thanh Miện, Cẩm Giàng, Bình Giang, Nam Sách vượt so với chỉ tiêu phân bổ đất ở trong giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 17/1/2023 của UBND tỉnh.

Theo báo cáo UBND tỉnh Hải Dương, việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2022-2030, định hướng đến năm 2045 phải tuân theo nguyên tắc: Chỉ tiêu dân số của các địa phương phù hợp với chỉ tiêu dân số đã được xác định trong quy hoạch tỉnh; diện tích đất ở mới tối đa được phép phát triển khi điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở không vượt chỉ tiêu phân bổ đất đai cho từng địa phương giai đoạn 2021-2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 109/QĐ-UBND ngày 17/1/2023; diện tích đất ở mới tối đa được phép phát triển khi điều chỉnh chương trình phải phù hợp với chỉ tiêu đất ở được tính toán theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD).

Bảo đảm đủ chỉ tiêu đất ở phân bổ cho các dự án: Đang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng; đã chấp thuận chủ trương đầu tư; đã phê duyệt quy hoạch chi tiết; đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phương án quy hoạch.

Đối với các dự án động lực cấp vùng: Được cân đối chỉ tiêu đất ở theo dự báo dân số toàn tỉnh (ưu tiên bố trí chỉ tiêu đất ở cho các dự án: Khu Bến Tắm, Khu du lịch sinh thái Hồ Thanh Long (thành phố Chí Linh), Khu kinh tế chuyên biệt (huyện Bình Giang, Thanh Miện) và một số khu đô thị quan trọng của thành phố Hải Dương...

Căn cứ trên nguyên tắc này, Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2022-2030, định hướng đến năm 2045 điều chỉnh một số chỉ tiêu chung: Diện tích sàn nhà ở tăng thêm đến năm 2030: Giảm từ 44.682.000m2 sàn xuống còn 36.768.000m2 sàn do điều chỉnh dân số; diện tích đất ở đến năm 2030 khoảng 1.488ha (giảm khoảng 880ha so với chương trình được phê duyệt; giảm khoảng 395ha so với Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 17/1/2023 của UBND tỉnh do tính toán theo điều chỉnh dân số.

Chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội: Giai đoạn 2023 - 2025 phấn đấu xây dựng 390.669m2 sàn xây dựng, tương đương khoảng 5.860 căn hộ; giai đoạn 2026 – 2030 phấn đấu xây dựng khoảng 719.750m2 sàn xây dựng, tương đương khoảng 10.059 căn hộ.

Ngoài điều chỉnh các chỉ tiêu chung, Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2022-2030, định hướng đến năm 2045 điều chỉnh một số chỉ tiêu cụ thể cho phù hợp với Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021 và Nghị định 199/2015/NĐ-CP của Chính phủ.


6 điểm mới của Luật Kinh doanh bất động sản 2023
6 điểm mới của Luật Kinh doanh bất động sản 2023

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 với nhiều quy định sửa đổi, bổ sung mới có lợi cho người dân, doanh nghiệp sẽ có hiệu lực...

Khám phá chuỗi tiện ích đặc quyền tại The Sola Park
Khám phá chuỗi tiện ích đặc quyền tại The Sola Park

Với đa dạng các tiện ích ngay ngưỡng cửa, The Sola Park mang đến khởi đầu cho cuộc sống hạnh phúc, nơi con trẻ thoải mái vui đùa mỗi ngày, nơi mỗi bước chân sẽ...

Điều kiện thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất
Điều kiện thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất

Tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất...

Loạt quy định mới về định giá đất
Loạt quy định mới về định giá đất

Luật Đất đai 2024 dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Theo đó, nhiều điểm mới về định giá đất theo Luật Đất đai 2024 người dân cần nắm rõ.

Tin bất động sản ngày 20/6: Gần 30.000 căn hộ chưa thể có 'sổ đỏ'
Tin bất động sản ngày 20/6: Gần 30.000 căn hộ chưa thể có "sổ đỏ"

Điều chỉnh chủ trương đầu tư KCN quy mô 247 ha tại Khu kinh tế Nghi Sơn; Bình Định tìm nhà đầu tư mới cho dự án gần 800 tỷ đồng;...

Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư, kinh doanh nhà ở
Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư, kinh doanh nhà ở

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất...

Thu nhập bao nhiêu mới mua được nhà Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh?
Thu nhập bao nhiêu mới mua được nhà Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh?

Trong bối cảnh giá nhà chưa ngừng đà tăng, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam khuyến nghị người mua: “Chỉ nên cân nhắc mua nhà...

Chính phủ yêu cầu xử lý hiệu quả các vấn đề đối với thị trường bất động sản
Chính phủ yêu cầu xử lý hiệu quả các vấn đề đối với thị trường bất động sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Có được tự do chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp?
Có được tự do chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp?

Gia đình ông Phan Thắng (Đắk Lắk) và một số hộ xung quanh kinh doanh điện mặt trời từ năm 2019, hoạt động ổn định đến năm 2023...

Đất nền ven Hà Nội tấp nập lên sàn đấu giá, khởi điểm từ 14,1 triệu đồng/m2
Đất nền ven Hà Nội tấp nập lên sàn đấu giá, khởi điểm từ 14,1 triệu đồng/m2

13 thửa đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội dự kiến được tổ chức đấu giá vào ngày 27/6, giá khởi điểm từ 14,1 triệu đồng/m2.

Thành phố Hồ Chí Minh: Phấn đấu thành đô thị toàn cầu
Thành phố Hồ Chí Minh: Phấn đấu thành đô thị toàn cầu

Đây là một trong những mục tiêu phát triển tổng quát và cụ thể của Thành phố Hồ Chí Minh trong chủ trương Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Các trường hợp sử dụng đất có vi phạm được xét cấp sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực
Các trường hợp sử dụng đất có vi phạm được xét cấp sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực

Khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành, sẽ có nhiều trường hợp sử dụng đất có vi phạm được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...

Điều kiện để được phân lô bán nền theo Luật Đất đai mới
Điều kiện để được phân lô bán nền theo Luật Đất đai mới

Thời điểm dự kiến Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực đang đến gần. Nhiều người thắc mắc về điều kiện phân lô bán nền...

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2024
Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2024

Ngày 17/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân...

Tin Xây dựng - Bất động sản ngày 18/6: Hà Nội bổ sung dự án 4 hecta trên quận Tây Hồ
Tin Xây dựng - Bất động sản ngày 18/6: Hà Nội bổ sung dự án 4 hecta trên quận Tây Hồ

Hà Nội bổ sung dự án 4 hecta trên quận Tây Hồ; Long An chấp thuận nhà đầu tư dự án khu dân cư gần 1.500 tỷ đồng; Biên Hòa giải quyết vướng mặt bằng...

Hà Nội: Hàng loạt nhà cao tầng, chung cư cao cấp vi phạm quy định về PCCC
Hà Nội: Hàng loạt nhà cao tầng, chung cư cao cấp vi phạm quy định về PCCC

Trao đổi với PetroTimes, Luật sư Vũ Thủy Linh - Công ty Luật TNHH Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, một dự án bất động sản chỉ được cấp Giấy...

Công khai thông tin dự án, làm rõ điều kiện cá nhân kinh doanh bất động sản
Công khai thông tin dự án, làm rõ điều kiện cá nhân kinh doanh bất động sản

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trong cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản,...

Hà Nội: 500 căn hộ cao cấp tại dự án QMS Top Tower chuẩn bị bung hàng
Hà Nội: 500 căn hộ cao cấp tại dự án QMS Top Tower chuẩn bị bung hàng

Sáng 17/6, Công ty Cổ phần Dịch vụ trường học Quang Minh (QMS) tổ chức họp báo công bố thông tin lần đầu ngày mở bán, cho thuê dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch...

Những điểm mới của Luật Nhà ở có lợi người dân và doanh nghiệp
Những điểm mới của Luật Nhà ở có lợi người dân và doanh nghiệp

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, Luật Nhà ở năm 2023 có 7 điểm mới mang tính đột phá, giải quyết bất cập cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance