VnFinance
Thứ năm, 07/03/2024, 08:21 AM

Bảo đảm chất lượng của 2 nội dung quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Ngày 5/3, Đảng đoàn Quốc hội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Báo cáo nội dung chủ yếu của quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Bảo đảm chất lượng của 2 nội dung quy hoạch Thủ đô Hà Nội
Toàn cảnh cuộc họp.
 

Hai nội dung quy hoạch quan trọng của Thủ đô

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đã xác định phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần "Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước".

Để thực hiện mục tiêu đặt ra, phương hướng quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội phải lấy các yếu tố văn hóa, văn hiến, văn minh, hiện đại của Thăng long - Hà Nội là triết lý phát triển.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định rõ 5 quan điểm phát triển, trong đó, Hà Nội phát triển dựa vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhanh, bền vững, bao trùm, trở thành cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt, là hình mẫu và lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng động lực phía Bắc và cả nước; xây dựng Hà Nội thực sự là Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", giàu về kinh tế, đẹp về cảnh quan, ngang tầm với Thủ đô các nước trong khu vực và trên thế giới.

Cùng với đó, quy hoạch phát huy nhân tố con người, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, động lực và mục tiêu của phát triển; lấy mục tiêu đáp ứng yêu cầu của quảng đại nhân dân trên nguyên tắc đa số đồng thuận.

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, kết hợp khai thác hợp lý, có hiệu quả những lợi thế đặc thù của thiên nhiên; phát triển bền vững trên nguyên tắc "thuận thiên" và tuân thủ các quy luật thị trường; lấy tiêu chí phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kiểm soát chất lượng môi trường hướng đến mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng "0" làm tiêu chuẩn phát triển...

Còn với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, đồ án đã cụ thể hóa mục tiêu phát triển bằng các chiến lược phát triển; xác định cụ thể các nội dung trọng tâm kế thừa, điều chỉnh và đề xuất mới; bảo đảm thống nhất và đồng bộ với nghiên cứu của quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồ án nêu 9 nội dung đề xuất chương trình, dự án đột phá, trọng tâm. Trong đó, phải tập trung xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, là trung tâm văn hóa sáng tạo. Sông Hồng hội tụ các yếu tố về tự nhiên, văn hóa lịch sử và tầm vóc để so sánh với các đô thị lớn của thế giới, các nền văn minh lớn của quốc tế, xứng tầm để quy hoạch phát triển trở thành biểu tượng của Thủ đô Hà Nội.

Phát triển sông Hồng trở thành không gian phát triển, không gian sinh thái, không gian văn hóa, không gian kinh tế, nơi thể hiện các biểu tượng phát triển của Thủ đô Hà Nội về dịch vụ, khoa học, công nghệ, văn hóa, không gian kiến trúc của Hà Nội theo từng thời kỳ phát triển. Trục sông Hồng được xây dựng trở thành trung tâm hội tụ, là mặt tiền, điểm nhấn quan trọng của vùng đô thị hóa Đồng bằng sông Hồng.

Ngoài ra, đồ án cũng xác định áp dụng mô hình "Thành phố trong Thủ đô" để tạo các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội cho khu vực phía Tây (Hòa Lạc, Xuân Mai), phía Bắc (Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và dự kiến phía Nam (Phú Xuyên, Ứng Hòa)...

Dự kiến trong tháng 4 tới đây, Thành ủy Hà Nội sẽ trực tiếp báo cáo Bộ Chính trị về 2 quy hoạch này. Sau đó, trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện 2 quy hoạch để báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

Cần rà soát kỹ lưỡng các cơ sở xây dựng quy hoạch

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng đoàn Quốc hội, đại diện các Bộ, ngành đều đánh giá cao chất lượng nội dung 2 quy hoạch, cũng như tinh thần trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của Thành phố Hà Nội trong quá trình lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành, chuyên gia và hoàn thiện nội dung quy hoạch.

Phát biểu ý kiến định hướng về 2 nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Hà Nội cần lưu ý một số vấn đề để tập trung rà soát, hoàn thiện, bảo đảm chất lượng và sự đồng bộ của quy hoạch Thủ đô Hà Nội và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội.

Về cách thức thực hiện, hai quy hoạch này cần được xem xét đồng thời, nhưng về nguyên tắc vẫn phải bảo đảm tính thứ bậc giữa quy hoạch Thủ đô và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô; giữa quy hoạch Thủ đô, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, các quy hoạch ngành quốc gia...

Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải rà soát kỹ lượng các cơ sở xây dựng hai bản quy hoạch, nhất là các số liệu gồm: Dân số, lao động, việc làm, dân số vãng lai, sinh viên, lực lượng vũ trang và khách du lịch để bảo đảm tính thực tiễn, sát với hiện trạng và dự báo phát triển trong tương lai; phải khớp giữa hai quy hoạch trong từng giai đoạn.

Quy hoạch chung Thủ đô và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô phải cụ thể hóa được các quan điểm, chủ trương tại các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 15-NQ/TW và Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bằng ngôn ngữ quy hoạch để triển khai thực hiện.

Ngôn ngữ quy hoạch phải thể hiện một cách cụ thể về tổ chức không gian và kịch bản phát triển để thực hiện các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong các nghị quyết.

Đồng thời, cần làm rõ hơn nữa sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô do chức năng, vị trí của Thủ đô được xác định tại Nghị quyết số 15-NQ/TW và Nghị quyết số 30-NQ/TW đã có sự thay đổi; Khắc phục những bất cập hiện hữu, cập nhật những xu thế phát triển đô thị trong kỉ nguyên công nghệ; Nhấn mạnh tư duy mới trong làm quy hoạch và thực hiện quy hoạch đô thị, mô hình và giải pháp công nghệ trong phát triển đô thị…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị: Thời gian tới, Hà Nội phải phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo để có số liệu chính xác, bảo đảm đúng, đủ. Hà Nội cần làm sâu sắc hơn sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, cũng như bảo đảm sự tương thích giữa 2 quy hoạch và giữa quy hoạch Hà Nội với quy hoạch vùng.


Tập đoàn Đạt Phương kiến nghị "giải cứu’’ loạt dự án bất động sản tại Quảng Nam
Tập đoàn Đạt Phương kiến nghị "giải cứu’’ loạt dự án bất động sản tại Quảng Nam

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (Tập đoàn Đạt Phương) vừa có văn bản gửi đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại ở các dự án mà doanh nghiệp triển khai trên địa bàn tỉnh.

Cú hích “khủng” tăng tốc làn sóng chuyển cư về “Quận Kinh Đô”
Cú hích “khủng” tăng tốc làn sóng chuyển cư về “Quận Kinh Đô”

“Quận Kinh Đô” Vinhomes Ocean Park 2 đang là điểm đến tiếp theo của dòng chảy chuyển cư về khu vực phía Đông Hà Nội, sau “hiện tượng” Vinhomes Ocean Park 1....

Quy định về bố trí tái định cư theo Luật Đất đai 2024
Quy định về bố trí tái định cư theo Luật Đất đai 2024

Điều 111 Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định rõ về việc bố trí tái định cư.

Tin bất động sản tuần qua: Tập đoàn D-Park muốn làm khu đô thị gần 1.300 tỷ tại Bắc Giang
Tin bất động sản tuần qua: Tập đoàn D-Park muốn làm khu đô thị gần 1.300 tỷ tại Bắc Giang

Thanh Hoá đầu tư khu dân cư 800 tỷ đồng ở thị trấn Rừng Thông;Lâm Đồng xem xét chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn;...

Các trường hợp không được bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi đất
Các trường hợp không được bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi đất

Điều 105 Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định về trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền...

Điều kiện thực hiện dự án có sử dụng đất trồng lúa
Điều kiện thực hiện dự án có sử dụng đất trồng lúa

Một dự án đầu tư xây dựng có sử dụng đất thuộc diện phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Tin bất động sản ngày 13/4: Dự án Tổ hợp nhà ở và văn phòng Miracle Tower liên tiếp chậm tiến độ
Tin bất động sản ngày 13/4: Dự án Tổ hợp nhà ở và văn phòng Miracle Tower liên tiếp chậm tiến độ

Long An mời gọi đầu tư khu đô thị gần 9.300 tỉ đồng; Khởi công khu đô thị hơn 2.000 tỷ đồng tại TP.Huế;Hoà Bình chuyển mục đích sử dụng 17ha đất rừng...

Thành phố Hồ Chí Minh: Xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng
Thành phố Hồ Chí Minh: Xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính...

Luật Đất đai sửa đổi 2023: Khai thông ách tắc thị trường bất động sản
Luật Đất đai sửa đổi 2023: Khai thông ách tắc thị trường bất động sản

Tại Tọa đàm “Cơ hội đầu tư bất động sản với Luật Đất đai sửa đổi” diễn ra sáng 12/4, các chuyên gia kinh tế và pháp lý đều đánh giá cao Luật Đất đai...

Chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đà tăng giá
Chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đà tăng giá

Số liệu báo cáo thị trường bất động sản quý I/2024 của Batdongsan.com.vn cho biết, giá căn hộ chung cư Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng thêm từ 2-5%...

TS Lê Xuân Nghĩa: Cần sớm xử lý để tránh phân khúc chung cư “nổ bong bóng”
TS Lê Xuân Nghĩa: Cần sớm xử lý để tránh phân khúc chung cư “nổ bong bóng”

Chia sẻ tại tọa đàm “Cơ hội đầu tư bất động sản với Luật Đất đai sửa đổi” đang được Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance tổ chức, sáng nay, 12/4...

Danko River - “Điểm cộng” hấp dẫn thu hút đầu tư tại Phú Bình (Thái Nguyên)
Danko River - “Điểm cộng” hấp dẫn thu hút đầu tư tại Phú Bình (Thái Nguyên)

Được kiến tạo theo phong cách châu Âu sang trọng và đồng bộ từ hạ tầng tới cảnh quan, tiện ích, dự án Khu đô thị (KĐT) Danko River (Phú Bình, Thái Nguyên)...

Phạt đến 30 triệu đồng nếu sử dụng giấy tờ giả làm thủ tục đất đai
Phạt đến 30 triệu đồng nếu sử dụng giấy tờ giả làm thủ tục đất đai

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính lĩnh vực đất đai đã đề xuất mức xử phạt sử dụng giấy tờ giả làm thủ tục đất đai...

Tin bất động sản ngày 12/4: Ninh Bình tiếp tục đấu giá 366 lô đất
Tin bất động sản ngày 12/4: Ninh Bình tiếp tục đấu giá 366 lô đất

Hà Nam chấp thuận chủ trương đầu tư 5 dự án nhà ở xã hội; Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch chi tiết Dự án Khu dân cư Green View; Giao dịch bất động sản...

Ninh Bình: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển nhà ở xã hội
Ninh Bình: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển nhà ở xã hội

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, UBND các huyện...

Tin bất động sản ngày 11/4: Giá chung cư Hà Nội trung bình 56 triệu đồng/m2
Tin bất động sản ngày 11/4: Giá chung cư Hà Nội trung bình 56 triệu đồng/m2

Rà soát lại Biệt thự đẹp nhất Cà Mau xây không phép để xử lý;Thanh Hóa tiếp tục điều chỉnh dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa;...

HoREA kiến nghị hướng “gỡ khó” trong cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
HoREA kiến nghị hướng “gỡ khó” trong cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Góp ý dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (dự thảo Nghị định) gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng tại Công văn số 44/2024/CV-HoREA,...

Lâm Đồng: Kiên quyết thu hồi đất dự án King Palace của CTCP Hoàn Cầu Đà Lạt
Lâm Đồng: Kiên quyết thu hồi đất dự án King Palace của CTCP Hoàn Cầu Đà Lạt

Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở KH&ĐT, Xây dựng,...

CBRE: Giá bán bất động sản nhà ở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những diễn biến trái chiều
CBRE: Giá bán bất động sản nhà ở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những diễn biến trái chiều

Sự quan tâm dành cho các sản phẩm chung cư tại Hà Nội đang gia tăng trước bối cảnh hạn chế nguồn cung ở Thành phố Hồ Chí Minh...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance