VnFinance
Thứ bảy, 20/04/2024, 10:55 AM

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các quận trên địa bàn Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các quận trên địa bàn Thành phố: Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các quận trên địa bàn Hà Nội
Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các quận trên địa bàn Hà Nội.
 

Theo Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Ba Đình, bổ sung và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Ba Đình là 05 dự án với diện tích 0.522ha. Điều chỉnh diện tích các loại đất trong năm 2024 cụ thể như sau: Điều chỉnh phân bổ diện tích đất nông nghiệp là 1,61ha; đất phi nông nghiệp 916,34ha và đất chưa sử dụng là 2,81ha. Bổ sung vào kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2024 đất phi nông nghiệp là 0,522ha. Bổ sung Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 đối với đất phi nông nghiệp là 0,522ha. Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại điểm e Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND Thành phố thành 54 dự án, diện tích 24,5866 ha.

Tại Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ 02 dự án: Giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng khớp nối tuyến ngõ 175 Lạc Long Quân; Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề với đất ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang đất ở. Ngoài ra, điều chỉnh diện tích các loại đất trong năm 2024 đối với đất nông nghiệp là 302,99 ha và đất phi nông nghiệp là 2.2021,5ha; điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp chuyển sang phi nông ngiệp là 42,48 ha. Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND Thành phố thành 76 dự án, diện tích 320,129 ha.

Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Cầu Giấy là 07 dự án với diện tích 2,9839ha. Điều chỉnh diện tích các loại đất trong năm 2024 cụ thể như sau: đất nông nghiệp là 14,62ha; đất phi nông nghiệp là 1207,96ha; đất chưa sử dụng là 15.57ha; đất đô thị là 1238,14 ha. Bên cạnh đó, điều chỉnh số dự án và diện tích đất ghi tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND Thành phố thành 40 dự án với diện tích 29,6239ha.

Ở Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Đống Đa, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 01 dự án với diện tích 0,128ha. Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại điểm c Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND Thành phố thành 28 dự án với tổng diện tích là 17,547ha.

Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hoàn Kiếm tại Quyết định 1992/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 là 03 dự án với diện tích 2,26ha. Đồng thời, điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2024 cụ thể như sau: Đất nông nghiệp là 20,61ha; Đất phi nông nghiệp là 514,05ha; thu hồi đất phi nông nghiệp là 1,77ha. UBND Thành phố điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại điểm c Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 thành 25 dự án với diện tích 4,34 ha.

Đối với quận Hoàng Mai, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 tại Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 như sau: Bổ sung danh mục Kế hoạch sử dụng đất là 08 dự án với tổng diện tích 5,0117ha. Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2024 đối với đất nông nghiệp 681,95ha và đất phi nông nghiệp 3337,24ha; Thu hồi đất nông nghiệp là 155,28ha và đất phi nông nghiệp là 106,65ha; Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp là 157,58ha và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở là 38,92ha. Điều chỉnh, bổ sung dự án và dịch tích ghi tại điểm e khoản 1 Điều 1 Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND Thành phố thành 150 dự án với tổng diện tích 314,5317ha.

Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Long Biên tại Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 là 07 dự án với tổng diện tích là 34,33ha. Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2024 đối với đất nông nghiệp là 1351,20ha và đất phi nông nghiệp là 4648,79ha; thu hồi đất nông nghiệp là 239,36ha và đất phi nông nghiệp là 115,30ha; chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung năm 2024 với đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 239,36ha. UBND Thành phố điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 thành 175 dự án với tổng diện tích 789,59ha.

Với Quận Hà Đông, tại Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 16/4/2024, UBND Thành phố thực hiện điều chỉnh nội dung 02 dự án đã được xác định tại Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 23/01/2024, cụ thể: điều chỉnh địa danh cấp phường thực hiện dự án không thay đổi diện tích đất tại 01 dự án và điều chỉnh giảm diện tích đất thực hiện tại 01 dự án với diện tích 9,49ha; bổ dung danh mục 03 dự án với tổng diện tích 123,99ha. Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2024 đối với đất nông nghiệp 1147,62ha, đất phi nông nghiệp 3790,19ha và đất chưa sử dụng 26,42ha. Điều chỉnh Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2024 với đất nông nghiệp là 77,35ha, đất phi nông nghiệp là 29,48ha. Mặt khác, điều chỉnh Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là 77,44ha và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 1,48ha. UBND Thành phố cũng điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại điểm d, khoản 1, Điều 1 Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 thành 41 dự án với tổng diện tích 371,355ha.

Các nội dung khác ghi tại các Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 22/01/2024; số 434/QĐ-UBND ngày 23/01/2024; số 508/QĐ-UBND ngày 25/01/2024; số 422/QĐ-UBND ngày 22/01/2024; số 1146/QĐ-UBND ngày 04/3/2024; số 512/QĐ-UBND ngày 25/01/2024; số 433/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 và số 448/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.


Giá đất nền có dấu hiệu tăng trở lại ở các thành phố lớn
Giá đất nền có dấu hiệu tăng trở lại ở các thành phố lớn

Sáng 20/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, giá đất nền có dấu hiệu tăng trở...

Khánh Hòa: Hơn 5.940 giao dịch bất động sản trong quý I/2024
Khánh Hòa: Hơn 5.940 giao dịch bất động sản trong quý I/2024

Thị trường bất động sản Khánh Hòa từ đầu năm đến nay khởi sắc, ghi nhận hơn 5.940 giao dịch, với tổng giá trị trên 7.630 tỷ đồng.

Hà Nội thiếu hàng chục ngàn căn hộ, người dân “đỏ mắt” chờ dự án mới ra mắt
Hà Nội thiếu hàng chục ngàn căn hộ, người dân “đỏ mắt” chờ dự án mới ra mắt

Theo các chuyên gia, từ nay đến 2025, Hà Nội dự kiến sẽ thiếu hụt khoảng 50.000 căn hộ. Đây là lý do khiến các dự án chung cư mới trở nên sốt xình xịch...

Quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ
Quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình,...

Tin bất động sản ngày 20/5: Yêu cầu chủ đầu tư công khai dự án nhà ở xã hội
Tin bất động sản ngày 20/5: Yêu cầu chủ đầu tư công khai dự án nhà ở xã hội

Hải Phòng chấp thuận Công ty Hoàng Huy làm chủ đầu tư cao ốc gần 3.200 tỷ đồng; Khánh Hòa sẽ có thêm nhiều cụm công nghiệp mới;...

Ninh Bình: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đối với những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp
Ninh Bình: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đối với những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư dự án phải triển khai nghiêm túc...

Hà Nội: Thị trường văn phòng cho thuê hướng đến các dự án xanh
Hà Nội: Thị trường văn phòng cho thuê hướng đến các dự án xanh

Thị trường văn phòng cho thuê tại Hà Nội được ghi nhận sôi động trở lại với các giao dịch về mở rộng hoặc chuyển dịch văn phòng...

Tin bất động sản tuần qua: TP HCM chỉ có thêm 1 dự án nhà ở mới trong quý I/2024
Tin bất động sản tuần qua: TP HCM chỉ có thêm 1 dự án nhà ở mới trong quý I/2024

Quảng Nam tháo gỡ vướng mắc loạt dự án bất động sản tại thị xã Điện Bàn; Chính phủ thống nhất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024;...

Tin bất động sản ngày 18/5: Viglacera bán nhà ở xã hội tại Bắc Ninh với giá 8,5 triệu đồng/m2
Tin bất động sản ngày 18/5: Viglacera bán nhà ở xã hội tại Bắc Ninh với giá 8,5 triệu đồng/m2

Bắc Giang duyệt quy hoạch Cụm công nghiệp 75ha;Thái Nguyên giao 4,4ha đất cho FECON làm khu đô thị 2.250 tỷ đồng;...

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý 37 dự án nhà ở xã hội, quy mô 35.000 căn
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý 37 dự án nhà ở xã hội, quy mô 35.000 căn

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản báo cáo về hoạt động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản và tình hình triển khai...

Hà Nội: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H2-3 tại quận Thanh Xuân
Hà Nội: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H2-3 tại quận Thanh Xuân

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2480/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H2-3,...

Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi mua căn hộ để cho thuê
Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi mua căn hộ để cho thuê

Hiện nay, kênh đầu tư mua căn hộ cho thuê được đánh giá là ổn định hơn bởi đang có dấu hiệu khởi sắc của thị trường bất động sản...

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý 37 dự án nhà ở xã hội, quy mô 35.000 căn
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý 37 dự án nhà ở xã hội, quy mô 35.000 căn

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản báo cáo về hoạt động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản...

Trình Quốc hội xem xét cho Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024
Trình Quốc hội xem xét cho Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024

Chính phủ vừa thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai số 31/2024/QH15 như đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường để luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Lào Cai: Rà soát các Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt
Lào Cai: Rà soát các Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản số 2413/UBND-TH về việc triển khai Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 09/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ...

Tin bất động sản ngày 17/5: Gần 130 dự án tại Hải Dương chậm tiến độ
Tin bất động sản ngày 17/5: Gần 130 dự án tại Hải Dương chậm tiến độ

Hải Phòng sắp đấu giá quyền sử dụng 44 lô đất, giá khởi điểm hơn 100 tỷ đồng; Khởi công Cụm công nghiệp gần 20ha tại Thanh Hóa;...

Hà Nội: Phê duyệt chủ trương đầu tư gần 1.380 tỷ đồng một số dự án vốn đầu tư công
Hà Nội: Phê duyệt chủ trương đầu tư gần 1.380 tỷ đồng một số dự án vốn đầu tư công

HĐND Thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và phê duyệt chủ trương đầu tư...

Quảng Nam: Dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An tiếp tục được điều chỉnh tiến độ đến tháng 12/2025
Quảng Nam: Dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An tiếp tục được điều chỉnh tiến độ đến tháng 12/2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu vừa có Công văn số 3414 gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,...

Tin bất động sản ngày 16/5: Bình Định đấu giá 217 lô đất tại Khu kinh tế Nhơn Hội
Tin bất động sản ngày 16/5: Bình Định đấu giá 217 lô đất tại Khu kinh tế Nhơn Hội

Hà Nội tìm nhà đầu tư dự án gần 270 ha "đất vàng" tại Đông Anh; Gần 150 dự án bất động sản tại TP HCM chưa triển khai;...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance