Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Cảnh báo rủi ro đầu tư vào Bất động sản Nhật Nam

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Cảnh báo rủi ro đầu tư vào Bất động sản Nhật Nam

Bất động sản 11/09/2022, 06:38

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Cảnh báo rủi ro đầu tư vào Bất động sản Nhật Nam; Ngân hàng được “nới room” - tin vui với bất động sản...

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Thông xe cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Thông xe cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Bất động sản 04/09/2022, 21:46

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Thông xe tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái; yêu cầu rà soát đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án...